تیم ما

تیم مالی و حسابرسی

با اعضای تیم شکوفا حساب کاوه آشنا شوید

image

Jimmy Roland

Founder, Developer

image

Nicolas Xavier

Web Developer

image

Alex Hernandez

Web Designer

image

Robert Gary

Support Staff

image

Jimmy Roland

Founder, Developer

image

Nicolas Xavier

Web Developer

image

Alex Hernandez

Web Designer

image

Robert Gary

Support Staff

خانهسوالات ارتباط با ماتماس